%30
Toplumsal Değerler: Gençlik
%31
Çokkültürlülük ve Anadolu Aleviliği
%31
Yerel Seçim ve Siyasal Tercih
%23
Yaşlılık Sosyolojisi
6.90 TL9.00 TL