Gurbetteki Vatan Kırgızistan; Ahıskadan Ferganaya Bir Sürgün Soykırım Hikayesi

12.99 TL 19.00 TL
Astana Yayınları
EKMRS489
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • Sovyet Milletler Politikası: Sovyetler Birliği, istemeden, Orta Asya’da muazzam bir ulus imal etme aracı oldu. Milliyetler politikası her şeyden önce var olan milliyetçilikleri, özellikle Rus, Ukrayna, Gürcü, Tatar hatta Kazak milliyetçiliği kırmak için düşünülmüştü. Bu yolda, birbirleriyle çekişme halinde ve kuramsal olarak büyükler kadar hakka sahip halklar imal edildi. Böylece var olmayan milliyetçilikler yaratıldı. Kuşkusuz burada amaçlanan şey bu yeni halkları kendi ayakları üzerinde durabilecek birer ulus –devlete dönüştürmek değildir; tam tersine amaç, diğerleriyle birlikte bu halkları da büyük Sovyet bütünü içinde eritme hedefi doğrultusunda, sadece görünüşte var olan bir yönetime indirgemekti (Roy, 2000: 12).I. 
   
  TARİHTEN GÜNÜMÜZE KIRGIZLAR
   
  1. Çarlık Rusya Döneminde Kırgızlar 
  2. SSCB Zamanı ve Kırgızistan
  3. Sovyet Milletler Politikası
  4. Sovyetleştirme Politikası
  5. Yeniden Yapılandırma Yıllarında Kırgızistan(1985–1990)  
  6. SSCB’nin Dağılışı
  7. Sovyet Sonrası Kırgızistan
  8. SSCB’nin Bıraktığı İzler ve Kırgızistan
   
  II. AHISKA SÜRGÜNÜ VE FERGANA OLAYLARI
  1. Tarihsel Süreç
  2. Ahıska Tarihi ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı 
      ve  Sürgün`ün Başlaması
  3. Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin 
      Anadolu’ya Göç ve İskânı
  4. Ahıska’nın Coğrafi Konumu ve Göçlerin Sebepleri
  5. Osmanlı Hükûmeti ve Göçler
  6. Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göçü
  7. Göç İçin İzlenen Yol ve Güzergâhlar
  8. Göçmenlerin İskânı ve Karşılaşılan Güçlükler
  9. Muhacirlere Yapılan Yardımlar, Tanınan 
      Muafiyetler ve Anlaşmazlıklar
  10. Ahıska Türklerinin Uyum Süreci ve 
      Anadolu’daki Sosyal Hayatı
  11. Sürgün
  12. Jeopolitik açıdan sürgünün esas nedeni
  13. Vagon, Soğuk ve Ölüm: "Ölülerimizi yollara döktüler”
  14. Ayrımcı Politika: "Onlara Göre Türk Diye Bir Şey Yoktu”
  15. Fergana Faciası
  16. Vatan Özlemi
  17. Günümüzde Ahıska Türklerinin Göçleri ve 
        Yaşadıkları Coğrafya
  18. Ahıska Türklerinin Dramı ve Günümüzde ABD’ye Göçü
  19. Ahıska Türklerinin Anavatana Dönme Sorunu ve 
        Çözümünü Engelleyen Faktörler
   
  III. FERGANA VADİSİ SORUNU (2009)
  1. Oş Koogalanı (Çatışması), İlk Kıvılcımlar
  2. Fergana Vadisi 
  3. Kırgız-Özbek Çatışması
   
  IV. OŞ VE CELAL-ABAD OLAYLARI
  1. Mayıs Ayındaki Olaylar 
  2. Haziran Ayındaki Olaylar 
  3. 10 Haziran ve Sonrası Oş Olayları 
      (Özbeklerin Anlatımıyla)
  4. Olaylar Sonrası ve Dış Dünya`da ki Yankıları

Benzer Ürünler