Maden Hukuku Bildiriler Kitabı

29.99 TL 59.00 TL
Astana Yayınları
DJRTUVZ4
Stokta Var

Ürün sepetinize eklendi...
 • Önsöz’den

  3-4 Ekim 2015 tarihinde, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve yinelenmesi ümit edilen, Türkiye’nin ilk Maden Hukuku Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Pek çoğu hakem incelemesinden geçen ve makale formatında düzenlenerek baskıya hazırlanan bu bildirilerin her birinde, Türkiye madenciliği ve maden hukukunun en önemli meseleleri deneyimli uzmanlar ve bilim insanları tarafından uygulama ve teori açısından ayrıntılı olarak tartışılmıştır

   

  Elinizdeki kitabın, maden hukukunun akla gelebilecek diğer düzenleme konuları ile uygulamadan doğan ve doğabilecek, örneğin, çevreyle uyumluluk, tozla mücadele, alanda uzmanlaşma gibi, başka konulara dikkat çekmek, farklı tespit ve önerilerde bulunmak suretiyle, bu konuda çalışan herkese rehberlik edeceği kanaatindeyim.

   

  Prof. Dr. Ali Şafak BALI

   

  İÇİNDEKİLER

  BÖLÜM 1

  MADENCİLİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ

  §.         Türkiye’de Maden Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Bazı Ülkelerle Mukayesesi

              M. Turhan

  §.         Maden İş Kazalarına Genel Bir Bakış

              N. A. Akçın

  §.         Maden Hukukunda Temel Kavramlar

              Ö. Günay

  §.         3213 Sayılı Maden Kanununda Düzenlenen Devlet Hakkının

              Hukuki Niteliğinin Değerlendirilmesi

              S. Üstüner

  BÖLÜM 2

  MADENCİLİK KANUNUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

  §.         3213 Sayılı Maden Kanunun Değişiklik Gerekçesi ve  6592 Sayılı Kanun ile Madencilik

  Sektörüne Yeni Bir Bakış

              M. Tombul, E. Kaçmaz, A.Akbulut

  §.         Maden Kanunundaki Gelişmeler Çerçevesinde Harita

              Niteliğindeki Belgelere İlişkin Sorunların İrdelenmesi 

  H. Akçın

  §.         Maden Mevzuatındaki Son Gelişmeler Işığında İşçi Hakları ve İş Güvenliği

              B. Güray, M. Abut

  §.         Maden Kanununda Yapılan Son Değişikliklerin Sektöre

              Muhtemel Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin İrdelenmesi

              M. Sert, İ. Şahverdioğlu

  BÖLÜM 3

  MADENCİLİK TEKNİĞİ ve RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ

  §.   Rödövans Sözleşmelerinin Şekli ve Tescili

              M.Topaloğlu

  §.   Rödovans Sözleşmelerine Maden Hukuku Açısından Bakış

              R. Kocaman, B. Kayar, B. Kocaman

  §.         Rödovans Sözleşmesinin Hasılat Kirası ve Alt İş Verenlik

              Hükümleri Yönünden Değerlendirilmesi

              P. Alpay

  §.   Agrega İşletmeciliğinin Türk Hukuk Sistemi İçindeki Yeri

              M. Kula

  BÖLÜM 4

  MADENCİLİĞİN TEMEL SORUNLARI ve ÇEVRE

  §.         Çevre Mevzuatının Uygulanmasında Yeterlik Belgesi Almış

              Kurum/Kuruluşlar ile Çevre Görevlisinin Rolü

              E. Değerli

  §.   Madencilikte Çevre Mevzuatı ve ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

              E. Değerli,  M.O. Güner

  §.   Madencilik Faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliğindeki Yeri

              N. Güngör, B.G. Demir, A. Akbulut, M. Dost

  §.   Zeytin Yasasının Maden İşletmeciliği Üzerindeki Olumsuz Etkisi

              M. Anıl

  BÖLÜM 5

  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

  §.   Blok Devrilmesi İşlemi Sırasındaki Tehlikelerin

              Ön Tehlike Analizi ile Değerlendirilmesi

              E. Özkan, M. K. Özfırat, B. Kahraman, Ü. Sayın

  §.   Yeraltı Maden İşletmelerinde İş Kazaları

              ve Alınabilecek Önlemler

              A. Başçetin, H. Hacıfazlıoğlu, K. Özdemir, Ü. Kalaycı,

              O. Özdemir, E. Gözcü

  §.   İş Güvenliğinde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

              E. Özkan, M. Köylü, M. K. Özfırat, G. Sarıışık

  §.         Mermerlerin Kullanıldığı Ortamlarda Kayma

              Potansiyelinden Kaynaklanan Tehlikelerin Güvenlik Analizi

              ve Sağlık Sigortası Hukuki Süreci

              G. Çoşkun ve A. Sarıışık

  §.         İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Açısından Kurşun

              ve Bileşiklerinin İrdelenmesi

              S. Düzyol, C. Şensöğüt

  BÖLÜM 6

  KAMU HUKUKU AÇISINDAN MADENCİLİK

  §.   3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında İdari Para

              Cezalarının Değerlendirilmesi

              N. Özdemir

  §.   Yargı Kararları Işığında Başbakanlığın 2012/15 Sayılı

              Genelgesi

              E. Egemen

  §.   Madenlerde Meydana Gelen Ölümlerde Sorumluluk:

              Olası Kast ve Bilinçli Taksir

              Ü. Kılıç, F. Kılıç

  §.   Hukuki Açıdan Madencilikte Toz İle Mücadele

              A. E. Arıtan, C. Şensöğüt, M. F. Can

   

  BÖLÜM 7

  ÖZEL HUKUK AÇISINDAN MADENCİLİK

  §.   Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

              Taraflarının Yükümlülükleri

              H. Kubilay, P. Akdemir

  §.     Maden İş Yerlerinde Ferdi Kaza Sigortası Uygulamaları İle

              Madencilik Sektörüne Yeni Bir Bakış

              M. Tombul, E. Kaçmaz,  M. Gökmen

  §.   Maden İşyerlerinde Meydana Gelen Kazalarından Dolayı

              İşverenin Hukuksal Sorumluluğu

              H. Yılmaz

  §.   Maden Kazalarında Sorumluluk ve Önleyici Tedbirler

              F. Kılıç, Ü. Kılıç

   

Benzer Ürünler