Kurtuluş Savaşı'nın Manevi Reisi

44.00 TL 56.00 TL
Astana Yayınları
00033
978-605-5010-23-2
Stokta Var

Yazar: Abdurrahman Kaplan / Sayfa: 576 / Ebat: 14 X 20 / Kağıt: Enso (kitap kağıdı) / Kapak: Parlak Kuşe / 2. Baskı, Ankara, Temmuz 2019

Ürün sepetinize eklendi...
 • Kitap, giriş kısmı, dokuz bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.

  I. Bölümde; Konunun geçtiği yer olan Ankara adının tarih­teki anlamları, İlk Çağlar’da ve Türklerin Hâkimiyeti’nde An­kara’nın tarihi yapısı anlatılmıştır.

  II. Bölümde; Osmanlı Devleti dönemi Ankara’nın idari yöne­timi;

  III. Bölümde; Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi, Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi’nin hayatı, Ankara ve stratejik önemi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasından önce milli faali­yetler,;

  IV. Bölümde; Ankara’da Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ku­rulması ve faaliyetleri, Siyasi kararları, Ankara’nın milli merkez oluşunda Mehmet Rifat Efendi’nin rolü;

  V. Bölümde; Türklerin İslâmiyet’e girişi, fetvâların genel özel­likleri, Osmanlı ulemâsı,  I. Dünya Savaşı sebebiyle verilen ci­hâd fetvâları, Milli direnişi kırmak için İstanbul Hükümeti’nin fet­vâsı, İstanbul Hükümeti fetvâsının hangi şartlar altında ve­rildi­ği;

  VI. Bölümde; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Mehmet Rifat Efendi’nin Muğla (Menteşe) mebusu seçilmesi, İsyanların İç ve Dış nedenleri, Mehmet Rifat Efendi’nin Çerkez Ethem’e nasihati;

  VII. Bölümde; Şeyhülislâmlıktan Şer’iyye Evkaf Vekâleti’ne geçiş, Dine bağlı devlet devresi; 

  VIII. Bölümde; Diyanet İşleri Reisliği’nin ismi üzerinde ya­pılan müzakereler, Tarihçesi ve kuruluşu;

  IX. Bölümde; Mehmet Rifat Börekçi’nin Atatürk’le ilişkileri, Mali kaynak isteğiyle Başvekil ve Cumhurreisi İsmet İnönü’ye mektupları, Cumhurreisi Umum Kâtibi Kemal Gedeleç’e mek­tubu, İsmet İnönü ilişkileri, Hayatının son günleri, Torunları H. İsmet ve Rıfat Börekçi’nin Dedesi ile ilgili yazılı bilgilendirme­leri ele alınmıştır.

  Kitapta ayrıca resmi belgeler ve fotoğraflar yer almaktadır.

Benzer Ürünler