Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler


TÜKENDİ
(6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Kapsamında)Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi

(6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Kapsamında)Kadını Şiddete Karşı Koruma Rejimi

Şiddet, şiddete uğrayan kadınların hakları ve bu hakların temelleri yıllar boyunca tartışılmıştır. S..

55,00TL

TÜKENDİ
21. Yüzyılda Asya – Pasifik Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Yeni Aktörler

21. Yüzyılda Asya – Pasifik Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Yeni Aktörler

21. Yüzyılda Asya - Pasifik kitabımız bölgeye ve bölge ülkelerine ilişkin gelişmelerin izini süren g..

50,00TL

TÜKENDİ
21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

21. Yüzyılda Avrupa Riskler, Fırsatlar, Yeni Politik Tartışmalar

Her bir bölümü farklı disiplinlerden gelen akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kitapta, Avrup..

46,00TL

TÜKENDİ
21. Yüzyılda Latin Amerika<br />
 Siyaset– Ekonomi– Toplum

21. Yüzyılda Latin Amerika
Siyaset– Ekonomi– Toplum

Yüzyıllarca Avrupalı güçler tarafından sömürülen Latin Amerika, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık sü..

76,00TL

TÜKENDİ
21. Yüzyılda Orta Doğu Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Küresel Aktörler

21. Yüzyılda Orta Doğu Bölgesel Politikalar – Uluslararası Sorunlar – Küresel Aktörler

Her bir bölümü, uluslararası ilişkiler alanında bilimsel çalışmalara sahip akademisyenler tarafından..

36,50TL

TÜKENDİ
Ağ Analizi Teori ve Uygulamalar

Ağ Analizi Teori ve Uygulamalar

Kitap, tüm üniversitelerin İşletme, Sosyoloji, İletişim ve Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğinin hem li..

42,00TL

TÜKENDİ
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Temel İlkeler ve Uygulamalı Analizler

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Temel İlkeler ve Uygulamalı Analizler

Bir analiz yöntemi olarak yapısal eşitlik modellemesinin (YEM) kullanımı, sosyal bilim ve davranış a..

23,90TL

TÜKENDİ
Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizisi – 2014/2015Türkiye – AB İlişkileri Yeni Açılımlar

Ankara Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Konferans Dizisi – 2014/2015Türkiye – AB İlişkileri Yeni Açılımlar

Bu kitap, Avrupa Birliği destekli bir proje kapsamında Ankara Üniversitesi tarafından üç Akademik yı..

27,50TL

TÜKENDİ
Anket Nasıl Hazırlanır? Anket Nasıl Uygulanır? Anket Nasıl Değerlendirilir?

Anket Nasıl Hazırlanır? Anket Nasıl Uygulanır? Anket Nasıl Değerlendirilir?

Gözden geçirilmiş 7. baskısını yapan Anket, Prof. Dr. Türker BAŞ’ın uzun yıllar süren akademik çalış..

40,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Fonları İçinProje Nasıl Hazırlanır?

Avrupa Birliği Fonları İçinProje Nasıl Hazırlanır?

Avrupa Birliği fonlarından yararlanmanın en temel koşulu, uygun ve uygulanabilir bir projenin tüm KO..

45,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Gelişimi

Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Gelişimi

Bu çalışma ODGP'nin başlangıçtan Nice anlaşmasına kadar geçen dönemde geçirdiği evrimi ortaya koymak..

27,50TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Hukuku Dersleri

Avrupa Birliği Hukuku Dersleri

Avrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu eser, öğrencilerin, akademisyenlerin ve A..

37,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye

Ülkemizde uzun süreden beri devam eden sorunların kronikleşmiş bir hal alması elbette çözüm süreçler..

41,50TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar

Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar

Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan ki..

74,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği Üzerine Yazılar

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar

Bu kitabın amacı; Avrupa Birliği gündemi yanında Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde önem taşıya..

53,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri Teorik Temeller – Uygulama – Tartışmalar

Avrupa Birliği – Türkiye İlişkileri Teorik Temeller – Uygulama – Tartışmalar

Güncellenmiş ikinci baskısını yapan eser; Sosyal Bilimler alanında yer alan İktisat, Maliye, İşletme..

44,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu

Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu

Kitap, egemenlik sorununu Avrupa Birliği örneği kapsamında incelemektedir. Ayrıca Türkiye’deki egeme..

41,50TL

TÜKENDİ
Avrupa Birliği: Kimlik, Siyaset, Ekonomi, Genişleme

Avrupa Birliği: Kimlik, Siyaset, Ekonomi, Genişleme

Türkiye asırlardır, dünyadaki en önemli ekonomik ve siyasi bölgelerden birisi olan Avrupa'nın bir p..

37,50TL

TÜKENDİ
Avrupa Güvenlik Yönetişimi Kosova ve Makedonya Krizleri

Avrupa Güvenlik Yönetişimi Kosova ve Makedonya Krizleri

Yazar, Soğuk Savaş döneminin ardından Avrupa’da güvenliğin nasıl idame ettirildiğini araştırmaktadır..

37,00TL

TÜKENDİ
Avrupa Konseyi KararlarındaYerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları

Avrupa Konseyi KararlarındaYerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi'nin (Council of Europe) aldığı kararlar ve kabul ettiğ..

32,50TL

TÜKENDİ
Avrupa Sosyal Şartı Temel Rehber

Avrupa Sosyal Şartı Temel Rehber

Avrupalı olmak istiyoruz ama Avrupalı olmanın neler gerektirdiğini biliyor muyuz? Avrupalı olmak Avr..

46,00TL

TÜKENDİ
Bilim ve Sözde Bilim

Bilim ve Sözde Bilim

Bilim, bilginin üretimi ve ilerlemesini sağlayan çabaların tümüdür. Bilim bilimsel topluluğun bilimi..

39,00TL

TÜKENDİ
Bilimsel Araştırma Yöntemleri<br />
 Kavramlar – Analizler – Araştırmalar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Kavramlar – Analizler – Araştırmalar

Eserde nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle ilgili kavramlara geçmeden önce bu yöntemlerin bilimde..

34,00TL

TÜKENDİ
Çağdaş Balkan Siyaseti Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme

Çağdaş Balkan Siyaseti Devletler, Halklar, Parçalanma ve Bütünleşme

Üniversitelerimizdeki Uluslararası İlişkiler bölümlerinde “Balkanlar” dersine uygun olarak hazırlana..

44,50TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 115 (5 Sayfa)