-

Çocuk Gelinler (Ardahan İlinde Sosyo-Kültürel Bir Çalışma)

Çocuk Gelinler (Ardahan İlinde Sosyo-Kültürel Bir Çalışma)

ÇOCUK GELİNLERGİZEM TAN EREN Çocuk gelin olmak!Evlilik sonrası hayatları nasıl devam etmektedir? Çoc..

54,00TL

Çözüm

Çözüm

Çözüm..

13,89TL

Das spannungsgeladene Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Staat in der Türkei

Das spannungsgeladene Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Staat in der Türkei

Die Osmanische Gesellschaft hatte in der klassischen Zeit eigene gesellschaftliche Institutionen, di..

29,00TL

DİASPORADA KAFKAS HİKAYELERİ
Doğal Kaynaklar ve Enerji Ekonomisi

Doğal Kaynaklar ve Enerji Ekonomisi

Son yıllarda madencilik, enerji geçiş güzergâhları gibi pek çok kavram günlük hayatımızda konu edilm..

39,00TL

Entelektüel Sermaye, İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü

Entelektüel Sermaye, İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü

21. yüzyılda hızla değişen müşteri ihtiyaçları ve aynı hızda değişen teknolojilerin varlığında, işle..

24,00TL

İslâm Ceza Hukukunda Suç-Ceza Dengesi

İslâm Ceza Hukukunda Suç-Ceza Dengesi

Suç-ceza dengesini ele alan bu araştırmamız, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmuş, giriş bölümünde; ..

49,00TL

İslami Perspektiften İktisadi Paradigmalar

İslami Perspektiften İktisadi Paradigmalar

Bu kitapta, islam ekonomisi ekseninde birçok konuya; farklılıkları birleştiren, özlü ve bütüncül bir..

77,00TL

Mısır Hanefiliği

Mısır Hanefiliği

Hanefî mezhebi, teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren Müslümanların yaşadığı birçok coğ..

39,00TL

Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler

Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler

Toplumu oluşturan bireylerin siyasete katılım yoğunluklarında ve şekillerinde farklılıklar bulunmakt..

54,00TL

SSCB Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası KAZAKİSTAN SİNEMASI

SSCB Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası KAZAKİSTAN SİNEMASI

Kazakistan Sineması’nın tarihini ve ideolojik söylemini ele alan bu kitap üç bölümden oluşmaktadır.B..

44,00TL

Tabii İmam Ebu Kılabe El-Cermi'nin Fıkhi Reyleri

Tabii İmam Ebu Kılabe El-Cermi'nin Fıkhi Reyleri

İslam hukuk tarihinde silinmez bir iz bırakan tâbiîn ulemâsından birisi de hiç şüphesiz Ebû Kılâbe A..

44,00TL

Temel Makroiktisadi Göstergeler

Temel Makroiktisadi Göstergeler

Tanımlamak sınırlamaktır.Bir kavramın tanımı, güdülen amaca göre perdelenebilir ya da kavramın en be..

49,00TL

Toplumsal Değerler: Gençlik

Toplumsal Değerler: Gençlik

Sosyologlar ve toplumsal konularla meşgul olanlar arasında kanımızca hiçbir konu değerler kadar tart..

29,00TL

Türkiye'de İnanç Gruplarının Kültürel Varoluşunda Topluluk Radyolarının Rolü

Türkiye'de İnanç Gruplarının Kültürel Varoluşunda Topluluk Radyolarının Rolü

Günümüzde geleneksel medyanın, devletlerin ve büyük ticari kuruluşların kontrolüne girmesi, toplum i..

39,00TL

Üniversite Özerkliği

Üniversite Özerkliği

Bu kitap, Türkiye'de üniversite özerkliği üzerine hazırlanmış olan bir doktora tezinin yayınlanmış b..

32,00TL

Gösterilen: 1 ile 16 arası, toplam: 16 (1 Sayfa)