Ekonomi, İşletme

(Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Fransa, İsviçre, Türkiye)100 Soruda Hükümet Sistemleri Teori ve Pratikte Çağdaş Hükümet Sistemleri & Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

(Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Fransa, İsviçre, Türkiye)100 Soruda Hükümet Sistemleri Teori ve Pratikte Çağdaş Hükümet Sistemleri & Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Kitap, çağdaş hükümet sistemleri ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında kısa, öz, güncel ve b..

26,00TL

101 Soruda Kent Konseyi

101 Soruda Kent Konseyi

Eserde; Kent Konseylerini doğuran süreç ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü b..

55,00TL

21. Yüzyılın İlk Finansal Krizi Subprime Mortgage Krizi

21. Yüzyılın İlk Finansal Krizi Subprime Mortgage Krizi

Ekonomilerde ortaya çıkışı istenmeyen bir durum olmasına rağmen, dünyada hem gelişmiş hem de gelişme..

35,00TL

433 Soru ve CevaplaÜcret Ödemelerinin Vergilendirilmesi Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Yardım,  AGİ, Harcırah, Koronavirüs

433 Soru ve CevaplaÜcret Ödemelerinin Vergilendirilmesi Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Yardım, AGİ, Harcırah, Koronavirüs

Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, A..

75,00TL

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na GöreGümrük İşlemleri Mevzuat – Teori – Uygulama – Vergilendirme

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na GöreGümrük İşlemleri Mevzuat – Teori – Uygulama – Vergilendirme

Genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskısını yapan kitap üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojis..

47,00TL

5355 Sayılı Kanun IşığındaYerel Yönetim Birlikleri Kurumsal ve Yasal Bir İnceleme

5355 Sayılı Kanun IşığındaYerel Yönetim Birlikleri Kurumsal ve Yasal Bir İnceleme

Başta mali sorunlar olmak üzere birden çok problem ile karşı karşıya olan yerel yönetimler, söz konu..

40,00TL

5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kuruluşlarından Muhasebe KayıtlarınaAr–Ge / Tasarım Merkezleri ve Vergisel Avantajları

5746 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kuruluşlarından Muhasebe KayıtlarınaAr–Ge / Tasarım Merkezleri ve Vergisel Avantajları

Kitap, 5746 sayılı kanun çerçevesince firmalara sağlanan Ar-Ge ve Tasarım harcamalarına ilişkin teşv..

45,00TL

6361 Sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti?

6361 Sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Neler Değişti?

13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler..

23,00TL

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndakiUsulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'ndakiUsulsüz Halka Arz ve İzinsiz Faaliyette Bulunma Suçları

Mülga 2499 sayılı Ser.PK'nın 47/A-4.maddesinde bir arada düzenlenen, "Usulsüz Halka Arz Suçu" ve "İ..

50,00TL

900 SorudaE–Fatura, E–Arşiv Fatura ve E–Defter

900 SorudaE–Fatura, E–Arşiv Fatura ve E–Defter

Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncellenmiş 4. Baskısını yapmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı t..

99,00TL

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1 Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:1 Yasal Mevzuat – Organizasyon – Fonlar

Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunab..

51,00TL

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:2 Ürün ve Hizmetler – Krediler – İnsan Kaynakları

A'dan Z'ye Bankacılık Cilt:2 Ürün ve Hizmetler – Krediler – İnsan Kaynakları

Tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı; gelen yoğun istekler sonucunda; daha kolay okunab..

51,00TL

A'dan Z'yeGayrimenkul Değerlemesi ve Finansı UDS Örnek Uygulamaları ile

A'dan Z'yeGayrimenkul Değerlemesi ve Finansı UDS Örnek Uygulamaları ile

Bu kitap gayrimenkul değerlemesinin temel/gelişen kavramlarının aydınlatılmasını ve güncel değerleme..

105,00TL

AB Üyesi Ülkelerde Mali Yönetişim ve Kamu Maliyesinin Performans İlişkisi

AB Üyesi Ülkelerde Mali Yönetişim ve Kamu Maliyesinin Performans İlişkisi

Mali yönetişim, bütçenin planlama, onaylama, yürütme ve izleme aşamalarında geçerli ve etkili olan k..

27,50TL

Açıklamalı ve ÖrnekliGenel Muhasebe Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım

Açıklamalı ve ÖrnekliGenel Muhasebe Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım

Son değişiklikleri içerecek şekilde 6. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar MYO'larda "Genel M..

28,00TL

Açıklamalı – ÖrnekliKatma Değer Vergisi Uygulaması

Açıklamalı – ÖrnekliKatma Değer Vergisi Uygulaması

Bu kitap, yürürlükte olan bağlayıcı nitelikteki düzenlemelerin açıklayıcı nitelikteki düzenlemeler i..

46,00TL

Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet

Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet

İnternetin ticarileşmesi, yeni sorunlara yol açmış ve mevcut hukuk kurallarının bu sorunları çözmede..

55,00TL

Aile Şirketlerinin Yönetimi ve Kurumsallaşma

Aile Şirketlerinin Yönetimi ve Kurumsallaşma

Genişletilmiş ikinci baskısını yapan kitaba, aile şirketi yöneticilerinin gereksinim duyduğu yeni yö..

59,00TL

Akreditifin Uygulanması

Akreditifin Uygulanması

Yüksek lisans tezi olarak sunulan çalışmanın konusunu, uluslararası ticarette bir ödeme yöntemi olan..

40,00TL

Aktüerya Bilirkişiliği ¦ Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Yöntemleri<br />
 Aktüerya Teorisi – Finans Teorisi – Yargı Uygulamaları

Aktüerya Bilirkişiliği ¦ Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama Yöntemleri
Aktüerya Teorisi – Finans Teorisi – Yargı Uygulamaları

Aktüerya bilimi konusunda uzman ve bu alanda bilirkişilik yapmakta olan yazarlar tarafından kaleme a..

58,00TL

Aktüerya Bilirkişiliği ¦ İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Yöntemleri Aktüerya Teorisi – Finans Teorisi – Yargı Uygulamaları

Aktüerya Bilirkişiliği ¦ İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Yöntemleri Aktüerya Teorisi – Finans Teorisi – Yargı Uygulamaları

Aktüerya bilimi konusunda uzman ve bu alanda bilirkişilik yapmakta olan yazarlar tarafından kaleme a..

55,00TL

Altyapı Ekonomisi Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme

Altyapı Ekonomisi Altyapı Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme

Elinizdeki kitap altyapı ekonomisi alanında ortaya çıkan yeni gelişmeleri incelemeyi amaçlamaktadır...

27,50TL

Amprik Bir YaklaşımStok Yönetimi Stok Kontrolü, Etkin Stok Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim

Amprik Bir YaklaşımStok Yönetimi Stok Kontrolü, Etkin Stok Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Stok, Stok Yönetimi, Stok Kontrolü" derslerini anlatan, çeşitli ..

37,00TL

Anayasal İktisat PerspektifindenPara ve Maliye Politikaları

Anayasal İktisat PerspektifindenPara ve Maliye Politikaları

Bu eser, parasal ve mali politikaları Anayasal İktisat teorisi perspektifinden farklı bir biçimde el..

18,50TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 324 (14 Sayfa)