Hukuk

TÜKENDİ
"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Teorisi Cilt: 1

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Teorisi Cilt: 1

Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekle..

105,00TL

TÜKENDİ
(Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile)Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi (Özet Ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)

(Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile)Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi (Özet Ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)

Kitabın amacı, son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan ve oldukça karmaşık bir konu olan yasal mal r..

69,00TL

TÜKENDİ
(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)Eşya Taşıma Hukukunda Süreler

(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)Eşya Taşıma Hukukunda Süreler

Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin ..

66,00TL

TÜKENDİ
100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

2981 sayılı yasanın; 3Z90-3360 sayılı yasalar ile değiştirilmesinden sonra 6306 sayılı Afet Riski Al..

55,00TL

TÜKENDİ
100 Soruda Yapı Denetimi

100 Soruda Yapı Denetimi

Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara u..

56,00TL

TÜKENDİ
100 Soruda Yapı Ruhsatı

100 Soruda Yapı Ruhsatı

İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bil..

75,00TL

TÜKENDİ
100 Soruda, 2872 SayılıÇevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

100 Soruda, 2872 SayılıÇevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın ..

50,00TL

TÜKENDİ
101 Sorudaİdari Yargılama Hukuku El Kitabı

101 Sorudaİdari Yargılama Hukuku El Kitabı

Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulam..

45,00TL

TÜKENDİ
101 Sorudaİmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı İmar Barışı Yönetmeliği Ekli

101 Sorudaİmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı İmar Barışı Yönetmeliği Ekli

Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu"nu 101 soruda ele ..

30,50TL

TÜKENDİ
141 Yıllık Demokrasi ve Hukuk Mücadelesi İstanbul Barosu

141 Yıllık Demokrasi ve Hukuk Mücadelesi İstanbul Barosu

İstanbul Barosunda Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmekte olan yazar; Avukatlık Hukuku kitaplarından..

35,00TL

TÜKENDİ
160 Soruda Özel Öğretim Kurumlarındaİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

160 Soruda Özel Öğretim Kurumlarındaİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kitap özel öğretim kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan eğitim personelini, SMMM, YMM, Avukatlar ve ..

64,50TL

TÜKENDİ
1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktad..

30,00TL

TÜKENDİ
1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi

1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi

Çalışma, 1982 Anayasası ile kurulan kamu personel rejimini anayasal sınırlar içerisinde incelemek am..

40,00TL

TÜKENDİ
2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda t..

46,00TL

TÜKENDİ
213 sayılı VUK ve  5237 sayılı TCK'ya göreSahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları Kavram – Yargı – Uygulama

213 sayılı VUK ve 5237 sayılı TCK'ya göreSahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları Kavram – Yargı – Uygulama

Kaçakçılık suçlarına getirilen cezalar son yıllarda mükellefler tarafından ciddi düzeyde ihtilaf kon..

79,00TL

TÜKENDİ
250 SorudaKoronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

250 SorudaKoronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Gördüğü yoğun ilgi üzerine, kısa sürede yeni baskısını yapan kitap, uzun yıllar iş ve sosyal güvenli..

49,00TL

TÜKENDİ
3 Temmuz Sözde Şike Hukuku

3 Temmuz Sözde Şike Hukuku

Kitap ve makalelerimde her zaman belirttiğim bir husus vardır; yargı, siyasete ve sosyal hayata yön ..

26,00TL

TÜKENDİ
40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve ..

62,00TL

TÜKENDİ
400 Soru ve CevaplaAnonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

400 Soru ve CevaplaAnonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan Eserde; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında nelere dikkat..

65,00TL

TÜKENDİ
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler BakımındanFazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler BakımındanFazla Çalışma

Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almakta..

45,00TL

TÜKENDİ
4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasındaİş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasındaİş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

İş Hukukunun en önemli uygulama alanlarından biri olan iş sözleşmesinin feshi aşaması, özellikle iş ..

148,00TL

TÜKENDİ
4857 Sayılı İş Kanununa GöreFazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa GöreFazla Çalışma

Eserimizde 4857 Sayılı İş Kanununun 41. maddesinde düzenlenen ve iş sözleşmeleri sona erdikten sonra..

75,00TL

TÜKENDİ
5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II (2 Cilt Takım)

5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II (2 Cilt Takım)

"Kore Ceza Hukuku Birliği" ile Türk Ceza Hukukçularının müştereken gerçekleştirdikleri "Türk – Kore ..

380,00TL

TÜKENDİ
500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

500 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve aynı zamanda ulusal ve uluslarara..

77,00TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 1608 (67 Sayfa)