Hukuk

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Cilt: III (Pratik Çalışma (Sınav) Olayı Çözümüne Hakim On İki Hukuk Metodolojisi İlkesi)

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Cilt: III (Pratik Çalışma (Sınav) Olayı Çözümüne Hakim On İki Hukuk Metodolojisi İlkesi)

Modern hukuk eğitiminin (ve öğretiminin) süreçleri ve bu eğitime (öğretime) hakim temel ilke ve esas..

27,00TL

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Teorisi Cilt: 1

"Hukuk Bilimine Katkı Olarak"Hukuk Teorisi Cilt: 1

Hukuk teorisinin ayrı bir temel disiplin olarak incelenmesi mukayeseli hukukta son yıllarda gerçekle..

105,00TL

(Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile)Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi (Özet Ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)

(Anahatları, Slayt Resimleri, Sözleşme ve Dava Dilekçesi Örnekleri ile)Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi (Özet Ve Uygulamaya Yönelik Bilgi)

Kitabın amacı, son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan ve oldukça karmaşık bir konu olan yasal mal r..

69,00TL

(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)Eşya Taşıma Hukukunda Süreler

(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu)Eşya Taşıma Hukukunda Süreler

Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin ..

66,00TL

(Seminer Notları)Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir? – Yargıç ve Avukatlara –

(Seminer Notları)Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir? – Yargıç ve Avukatlara –

TBK. md. 125/l'e göre gecikme tazminatı isteyebilmek için borcun yerine getirilmesinin de istenmesi ..

87,00TL

100 BaşlıktaSoruşturma Evresi Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir

100 BaşlıktaSoruşturma Evresi Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir

Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avuka..

98,00TL

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

100 Soruda Tapu Tahsis Belgesi

2981 sayılı yasanın; 3Z90-3360 sayılı yasalar ile değiştirilmesinden sonra 6306 sayılı Afet Riski Al..

55,00TL

100 Soruda Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Çalışması

100 Soruda Yabancı Uyrukluların Türkiye'de Çalışması

Antalya gibi yabancı uyruklu kimselerin yoğun istihdam edildiği bir alanda iş müfettişi olarak görev..

41,50TL

100 Soruda Yapı Denetimi

100 Soruda Yapı Denetimi

Amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara u..

56,00TL

100 Soruda Yapı Ruhsatı

100 Soruda Yapı Ruhsatı

İmar düzeni kuralları kamu düzenine ilişkin ve emredici hükümler içerdiğinden taraflar dileseler bil..

75,00TL

100 Soruda, 2872 SayılıÇevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

100 Soruda, 2872 SayılıÇevre Kanunu Uyarınca Kesilen İdari Para Cezaları

Çevreyi kirletmeden dolayı kesilen cezaların tahsili ve bu cezalara karşı itiraz yolları; mevzuatın ..

50,00TL

101 Sorudaİdari Yargılama Hukuku El Kitabı

101 Sorudaİdari Yargılama Hukuku El Kitabı

Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulam..

45,00TL

101 Sorudaİmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı

101 Sorudaİmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı

Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avuka..

52,00TL

141 Yıllık Demokrasi ve Hukuk Mücadelesi İstanbul Barosu

141 Yıllık Demokrasi ve Hukuk Mücadelesi İstanbul Barosu

İstanbul Barosunda Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmekte olan yazar; Avukatlık Hukuku kitaplarından..

45,00TL

160 Soruda Özel Öğretim Kurumlarındaİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

160 Soruda Özel Öğretim Kurumlarındaİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kitap özel öğretim kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan eğitim personelini, SMMM, YMM, Avukatlar ve ..

64,50TL

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı Kanunun Genelliğinden "Sınırlı–Tahsisli Kanun"a Geçiş

Fransa'da geleneksel kanun anlayışı felsefi köklerini Rousseau'nun genel irade öğretisinde bulmaktad..

30,00TL

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

Gündemdeki Anayasa değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın değişecek olan yapısı çok sayıda t..

46,00TL

213 sayılı VUK ve  5237 sayılı TCK'ya göreSahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları Kavram – Yargı – Uygulama

213 sayılı VUK ve 5237 sayılı TCK'ya göreSahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları Kavram – Yargı – Uygulama

Kaçakçılık suçlarına getirilen cezalar son yıllarda mükellefler tarafından ciddi düzeyde ihtilaf kon..

79,00TL

250 SorudaKoronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 7226, 7243, 7244, 7252 ve 7316 sayılı Kanunlara Göre  "Koronavirüs ve Çalışma Hayatı"

250 SorudaKoronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 7226, 7243, 7244, 7252 ve 7316 sayılı Kanunlara Göre "Koronavirüs ve Çalışma Hayatı"

Gördüğü yoğun ilgi üzerine, kısa sürede 3. baskısını yapan kitap, uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik ..

60,00TL

3 Temmuz Sözde Şike Hukuku

3 Temmuz Sözde Şike Hukuku

Kitap ve makalelerimde her zaman belirttiğim bir husus vardır; yargı, siyasete ve sosyal hayata yön ..

30,00TL

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)

Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır: Yapı; imar planı, imar yönetmeliği, inşaat izni ve ..

62,00TL

400 Soru ve CevaplaAnonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

400 Soru ve CevaplaAnonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Ticaret Sicili Uygulamaları

Güncellenmiş 2. Baskısını yapan Eserde; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında nelere dikkat..

65,00TL

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler BakımındanFazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler BakımındanFazla Çalışma

Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almakta..

45,00TL

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasındaİş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasındaİş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

İş Hukukunun en önemli uygulama alanlarından biri olan iş sözleşmesinin feshi aşaması, özellikle iş ..

148,00TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 1760 (74 Sayfa)