Ekonomi

Çağdaş İktisadi Düşünceler Perspektifinden Sosyal Refah Devleti

Çağdaş İktisadi Düşünceler Perspektifinden Sosyal Refah Devleti

Bu kitap içerisinde Türkçe literatürde "sosyal devlet" ve "refah devleti" olarak da karşımıza çıkan,..

29,00TL

Doğal Kaynaklar ve Enerji Ekonomisi

Doğal Kaynaklar ve Enerji Ekonomisi

Son yıllarda madencilik, enerji geçiş güzergâhları gibi pek çok kavram günlük hayatımızda konu edilm..

39,00TL

EKOLOJİK İKTİSATTA KALKINMA SORUNU - KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

EKOLOJİK İKTİSATTA KALKINMA SORUNU - KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Dünyadaki iktisadî yaklaşımları ekoloji ile uyumu açısından ele alarak irdeleyen Ekolojik İktisatta ..

39,00TL

Entelektüel Sermaye, İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü

Entelektüel Sermaye, İnovasyon ve Rekabet Üstünlüğü

21. yüzyılda hızla değişen müşteri ihtiyaçları ve aynı hızda değişen teknolojilerin varlığında, işle..

14,00TL

Hazine Arazilerinde Yatırım Fırsatları

Hazine Arazilerinde Yatırım Fırsatları

·      Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara..

36,11TL

HAZİNE ARAZİLERİNDE YATIRIM FIRSATLARI (2. baskı)

HAZİNE ARAZİLERİNDE YATIRIM FIRSATLARI (2. baskı)

HAZİNE ARAZİLERİNDE YATIRIM FIRSATLARI (En Güncel Hali ile)➢ Yatırım Teşvik Ve Desteklerinden Hangi ..

69,00TL

Hazine Arazilerinde Yatırım Teşvikleri ve İmar Barışı

Hazine Arazilerinde Yatırım Teşvikleri ve İmar Barışı

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara TahsisiØ Proje Bazlı Yatırım Te..

49,00TL

İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi

Hiç şüphe yok ki, Marx öncesi iktisadî doktrinler, iktisadî düşünceler ve iktisadî teoriler, Marx’ın..

69,00TL

KAMU BÜYÜKLÜĞÜ VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

KAMU BÜYÜKLÜĞÜ VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Türkiye’de işsizlik en önemli sosyo-ekonomik sorunların başında gelmektedir.İşsizlik konusunda yapıl..

29,00TL

Kapitalizm, Teknoloji ve Türkiye
KAPİTALİZMİN ÜÇ KRİZİ: 1929-1973 ve 2008 Bir Ekonomi Politik Tarihi İncelemesi

KAPİTALİZMİN ÜÇ KRİZİ: 1929-1973 ve 2008 Bir Ekonomi Politik Tarihi İncelemesi

 Kapitalizm, Korona pandemisi içinde yaşadığımız şu günlerde, 2008‘de girdiği son krizden tam a..

19,00TL

Konut Balonundan Finansal Krize
Koruma Gelişme Çıkmazında Organize Sanayi Bölgeleri

Koruma Gelişme Çıkmazında Organize Sanayi Bölgeleri

Türkiye’de elli yılı aşan bir süredir mevcut olan ve 1980 sonrasında sayılarında büyük oranda artış ..

29,00TL

Küresel Enerji Politikalarının Kıskacında Ortadoğu

Küresel Enerji Politikalarının Kıskacında Ortadoğu

Geçtiğimiz son yüzyılda devletlerin iç ve dış siyaseti açısından ana belirleyici unsurlardan biri ha..

29,00TL

Merkez Bankası ve Hazine

Merkez Bankası ve Hazine

Merkez bankaları,  milletlerin egemenlik simgesini temsil ederken piyasa ekonomilerinin de teme..

29,00TL

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EKONOMİ: ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E EKONOMİ: ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli mirasçısıdır. Osmanlı’nın birikimi Cumhuriy..

49,00TL

Temel Makroiktisadi Göstergeler

Temel Makroiktisadi Göstergeler

Tanımlamak sınırlamaktır.Bir kavramın tanımı, güdülen amaca göre perdelenebilir ya da kavramın en be..

39,00TL

Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri

Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri

Türkiye 1994 ve 2001 Krizleri..

26,85TL

TÜRKİYE DE OTEL GENEL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ve ÖZEL HAYATLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE OTEL GENEL MÜDÜRLERİNİN YÖNETSEL ve ÖZEL HAYATLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Her ne kadar bu çalışma Otel genel Müdürlerinin yönetsel ve özel yaşamlarında yaşadıkları sorunları ..

26,00TL

Türkiye İhracatının Ölüm-Kalım Meselesi

Türkiye İhracatının Ölüm-Kalım Meselesi

 Dr. Erhan Pişkin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını İktisat alanında tamamlamış ol..

39,00TL

Türkiye'nin Geleceği

Türkiye'nin Geleceği

Bu kitabı Türkiye'nin gerileyen tarım ve hayvancılıksektörünü dikkate alarak yazdım. Amacım, tarım k..

19,00TL

Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi (2. Baskı)

Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi (2. Baskı)

BİRİNCİ BÖLÜMULUSLARARASI BANKACILIK1. ULUSLARARASI BANKACILIĞIN TANIMI2. ULUSLARARASI BANKACILIĞIN ..

14,00TL

Uluslararası Bankacılık ve Finans Sistemi (3. baskı)

Uluslararası Bankacılık ve Finans Sistemi (3. baskı)

Uluslararası bankalar, ülkeler arasında ticaret, sermaye akışları, küresel piyasalarda alternatif ya..

26,00TL

Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 24 (1 Sayfa)