Akademik Kitaplar

ALMANYA’DA TÜRK İŞLETME KÜLTÜRÜ

ALMANYA’DA TÜRK İŞLETME KÜLTÜRÜ

Almanya’da çok farklı sektörlerde Türkiye kökenli Türklerin kurdukları işletmeler vardır. Almanya’da..

24,00TL

Amerikan Askeri Müdahalelerinde Karar Alma

Amerikan Askeri Müdahalelerinde Karar Alma

Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası siyasette tek süper güç olarak kaldığı Soğuk Savaş so..

34,00TL

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (e-kitap)

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI (e-kitap)

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUEJSER 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES..

100,00TL

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI(e-kitap)

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU ÖZET KİTABI(e-kitap)

ASEAD 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUEJSER 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES..

100,00TL

Azerbaycan Türk Felsefi ve İçtimai Fikir Tarihi (XIX-XX.Yüzyıllar) CİLT  I

Azerbaycan Türk Felsefi ve İçtimai Fikir Tarihi (XIX-XX.Yüzyıllar) CİLT I

"Azerbaycan Türk Felsefi ve İçtimai Fikir Tarihi (XIX-XX. Yüzyıllar)” adlı kitabın 1. Cilt’inde XIX...

66,00TL

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME ve TÜRKÇE EĞİTİMİ

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME ve TÜRKÇE EĞİTİMİ

Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek oldukça önemlidir. Ana dile ait çeşitli kazanımların kal..

29,00TL

BİLGİ YÖNETİMİ VE STANDARDİZASYON
CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SERİ MUHAKEME USULÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

CEZA MUHAKEMESİ SİSTEMİNDE SERİ MUHAKEME USULÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Son yıllarda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve muhakeme süreçlerinin hızlandırıldığı özel..

29,00TL

Çin'in Dış Politikalarına Farklı Alanlardan Bakış

Çin'in Dış Politikalarına Farklı Alanlardan Bakış

Bu çalışma, Doğu Türkistan’lı Alimcan Ablet tarafından, Asya’nın bölgesel gücü olmaktan küresel bir ..

29,00TL

Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar

Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar

“Değişen Dünyada Hemşirelik Bilimine Çok Yönlü Yaklaşımlar” başlıklı bu eserhemşirelik bakımı, araşt..

30,00TL

İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU (1924-1978)

İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU (1924-1978)

Günümüzde, öğretmen eğitiminin geliştirilmesi açısından çeşitli çalışmalar ve tartışmalar gerçekleşt..

49,00TL

KARMAŞIK SORUNLAR VE KENT

KARMAŞIK SORUNLAR VE KENT

Günümüzde politika yapıcılar ve uygulayıcılar yüksek derecede belirsizlikler içeren, çözüme karşı di..

59,00TL

MÜZİĞİN KOİ (Cyprinus carpio) BALIKLARI DAVRANIŞLARI, STRES VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

MÜZİĞİN KOİ (Cyprinus carpio) BALIKLARI DAVRANIŞLARI, STRES VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kitabın amacı müzikal uyarıların Koi balıklarında (Cyprinus carpio) büyüme performansı, yem kullanım..

29,00TL

Öğrenci Merkezli Görsel Sanatlar ve Çoklu Zeka Kuramı

Öğrenci Merkezli Görsel Sanatlar ve Çoklu Zeka Kuramı

Çağdaş eğitim anlayışında en temel hedef öğrenciye odaklanmaktır. Öğrenci eğitimin hem nesnesi hem d..

24,00TL

OZAN NUFAL UFACIK Hayatı-Sanatı-Şiirleri

OZAN NUFAL UFACIK Hayatı-Sanatı-Şiirleri

Kökeni asırlar öncesine uzanan ve kültürel kimliğimizin birçok ögesini içinde barındıran âşıklık gel..

35,00TL

PLANLAMA BİLİMİ VE MEKANSAL PLANMANIN BİLİMSELLİĞİ

PLANLAMA BİLİMİ VE MEKANSAL PLANMANIN BİLİMSELLİĞİ

Zor olan yazmak değil, doğru kelimeleri bulup doğru ifade etmek zor. Belki de doğru kelimeleri bulup..

126,00TL

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ ve KENT YÖNETİMİ (e-kitap)

SİVİL TOPLUM DEMOKRASİ ve KENT YÖNETİMİ (e-kitap)

Tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan “Demokrasi ve Sivil Toplum” kavramları bu uzun süreç içind..

100,00TL

Sosyal Kültür ve Kimlik Boyutlarıyla Avrupa Birliği

Sosyal Kültür ve Kimlik Boyutlarıyla Avrupa Birliği

Bizim açımızdan bakıldığında AB orada, uzakta duran, ona doğru koştukça uzaklaşan serap karakterini ..

37,00TL

TOPLUM 5.0 a Doğru: Süper Akıllı Toplumun İnşası

TOPLUM 5.0 a Doğru: Süper Akıllı Toplumun İnşası

Bu kitap, Toplum 5.0 aşamasına dair önemli bilgiler içermektedir. Böyle bir gelecek için hangi alanl..

39,00TL

Türkiye’nin Birliği (2. baskı)

Türkiye’nin Birliği (2. baskı)

Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, bir anayasa ilkesi olarak çeyrek yü..

69,00TL

Yeni Kamu Yönetişimi: Kamu Yönetiminde Üçüncü Bir Paradigma İddiası

Yeni Kamu Yönetişimi: Kamu Yönetiminde Üçüncü Bir Paradigma İddiası

Modern kamu yönetiminin iki yüz yıllık geçmişinde iki ana paradigma egemen olmuştur. Bunlardan ilki ..

39,00TL

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİ: İyi Uygulama Örnekleri

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE REKREASYON VE SPOR HİZMETLERİ: İyi Uygulama Örnekleri

Elinizdeki bu kitapta önce yerel yönetimlerin ilk ortaya çıkışı ve gelişimi, ardından sosyal politik..

44,00TL

Gösterilen: 1 ile 23 arası, toplam: 23 (1 Sayfa)